skenitde

Vytlačiť

CHEFUB - aktivity a očakávané výsledky

 

Aktivity projektu:

 • Skvalitnenie dodávky a spracovania pilín – inovatívne zavedenie vyhodnocovania kvality pilín bude prezentovať kvalitu pilín, ktorá sa odrazí na znížení emisií CO2 pri vysokom znovu použití iného druhu odpadu. Očakáva sa zníženie emisií o 3500 ton.
 • Diaľkové riadenie a demonštračný proces riadenia kotolní – predstaví novú metódu diaľkového riadenia kotolní. Vyššia a efektívnejšia výroba tepla v existujúcich kotolniach umožní pripojenie nových zákazníkov. Zníženie emisií sa očakáva o 2000 ton ročne.
 • Kreatívny program financovania kotolní do 50 kW zameraný na verejné subjekty - vypracovanie finančného programu na rekonštrukciu 20 kotolní vrátane vyhľadávania záujemcov vo verejnej sfére a následnej rekonštrukcie kotolní so spaľovaním na pelety z pôvodného vykurovania na uhlie.
 • Rekonštrukcia 20 kotolní na spaľovanie biomasy - výsledkom bude zníženie emisií CO2 o 2000 ton ročne oproti pôvodným kotolniam na uhlie.
 • Putovné výstavy prezentačným vozidlom vybaveným vykurovacou technikou na pelety a inej prezentačnej techniky. Vozidlo bude realizovať putovné výstavy, odborné výstavy, semináre, konferencie a iné propagačné aktivity. Očakávame nepriame zníženie emisií o 2000 ton ročne.
 • Vybudovanie informačného centra – súčasťou bude prezentačná technika pre záujemcov. Informačné centrum bude slúžiť na organizáciu seminárov, školení a pod.
 • Informačno – diseminačné aktivity – príprava a realizácia konferencií, seminárov, školení vrátane exkurzií, aktivít pre školy v rámci environmentálnej výchovy vzdelávania využitia obnoviteľných zdrojov energie, kampaň v médiách. Príprava a tlač propagačných materiálov, tvorba a pravidelná aktualizácia web stránky projektu.

 

Očakávané výsledky:

 • zníženie emisií CO2 o 7500 ton ročne
 • vyhodnocovanie kvality pilín kvalitnými meračmi vlhkosti a nadúrovňovou mostovou váhou a počítačovým informačným systémom
 • nový operačný systém riadenia kotolní
 • finančný program pre rekonštrukciu kotolní
 • rekonštrukcia 20 kotolní
 • prezentačné vozidlo s vybavením
 • vybudovanie INFO CENTRA
 • organizácia propagačných aktivít (semináre, výročné konferencie, školenia, exkurzie, letné tábory pre študentov)
 • vydanie informačných materiálov o projekte

TOPlist