skenitde

Vytlačiť

CHEFUB - ciele a náplň projektu

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a zavedenie inovatívnych prvkov pri spracovaní biomasy a výrobe tepla.

Ďalšie ciele:

  • skvalitnenie dodávky a spracovania pilín - aby boli pelety čo najkvalitnejšie, prvým dôležitým bodom je kvalitná surovina. V regióne severozápadného Slovenska je dodávateľov pilín veľa, ale je málo takých, ktorí dodávajú aj kvalitné piliny. Surovina často obsahuje cudzie prímesi (napr. kamene, kovy, plasty, veľké kusy dreva a kôry) a navyše má vysoký obsah vlhkosti (nad 45%). Kontinuálnym vyhodnocovaním kvality pilín chce BIOMASA dosiahnuť čo najkvalitnejšie piliny, aby vyrobené pelety spĺňali najprísnejšie normy štátov EU. Keď sú kvalitnejšie pelety vo vykurovacom systéme, tým ich spaľovanie a znižovanie emisií CO2 je účinnejšie. BIOMASA očakáva po zavedení tohto nového navrhnutého postupu zvýšenie výroby peliet z drevného odpadu približne o 2000 ton ročne (zníženie ekvivalentu CO2 emisií bude asi 3500 ton CO2 ročne).
  • demonštračný proces riadenia kotolní - demonštračný proces riadenia kotolní bude predstavovať hardware a software, ktorý umožní prevádzkovateľovi efektívne spravovať kotolne na diaľku, čo zabezpečí ich efektivitu. Základným krokom zefektívnenia chodu kotolní je použitie kvalitných peliet. Kvalitným palivom sa zvýši účinnosť a životnosť kotolne, ako aj jej celková prevádzka. Cieľom BIOMASY je aj znížiť prevádzkové náklady kvalitným informačným systémom s pripojením na internet a ďalšími zariadeniami, ktoré budú vyhodnocovať chod kotolní. Výroba a dodávka tepla sa zvýši ako aj zavedenie demonštračného systému riadenia kotolní pomocou diaľkového pripojenia lepším operačným programom. Tým sa znížia aj emisie CO2 ročne o 2000 ton.
  • kreatívny program financovania kotolní do 50 kW zameraný na verejné subjekty - tento program bude riešiť možnosti financovania rekonštrukcie kotolní na spaľovanie biomasy ako náhrada za fosílne palivá pre koncových užívateľov
  • rekonštrukcia 20 kotolní na spaľovanie biomasy - BIOMASA bude riadiť program financovania ako aj rekonštrukciu 20 kotolní. BIOMASA bude predávať teplo do týchto zrekonštruovaných kotolní a očakáva sa celkové ročné zníženie emisií CO2 o 2000 ton za rok.
  • putovné výstavy prezentačným vozidlom vybaveným vykurovacou technikou na pelety - Prezentačné vozidlo bude prezentovať možnosti vykurovania biomasou. Vozidlo bude špeciálne upravené a vybavené technikou na vykurovanie peletami (kotlom a krbom na biomasu). Zároveň bude vybavené prezentačnými panelmi o projekte, o využívaní OZE a vykurovaní biomasou, ktorá prestavuje efektívne ekologické palivo, ktoré napomáha znižovať emisie. Vozidlo umožní priamo v praxi prezentovať vykurovanie peletami na funkčných demonštračných vykurovacích zariadeniach.
  • organizácia propagačných aktivít a tlač prezentačných materiálov.

 

 

 

TOPlist