skenitde

Vytlačiť

Demonštračná prevádzka technológie IFBB prostredníctvom jednotky „Blue Conrad“

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci projektu DANUBENERGY realizovala v dňoch 7.5.2014 a 9.5.2014 demonštračné podujatie – Demonštračná prevádzka technológie IFBB prostredníctvom jednotky „Blue Conrad.

V rámci projektu PROGRASS bola vyvinutá mobilná demonštračná technológia IFBB, ktorá bola predstavená na deviatich miestach v Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, Českej republike, Slovinsku, Nemecku, Poľsku a v rámci tohto týždňa ju záujemcovia mohli vidieť v prevádzke na Slovensku v areály združenia BIOMASA v Kysuckom Lieskovci. V prvý deň workshopu sa podujatia zúčastnili zástupcovia širokej verejnosti. V druhý deň workshopu sa podujatia zúčastnili zástupcovia samospráv a drevospracujúceho priemyslu.

Prvá časť workshopu bola zameraná na oboznámenie sa s kontextom a hlavným cieľom projektu DANUBENERY. Účastníkom bolo v krátkej prezentácií predstavené aj združenie BIOMASA. S fungovaním a konceptom technológie IFBB účastníkov oboznámili páni Lutz Bühle a Frank Hensgen z Nemeckej Univerzity Kassel. Po teoretickej časti nasledovala aj praktická ukážka demonštračnej jednotky s pracovným názvom Blue Conrad. Návštevníci tak mohli názorne vidieť kombinovanú výrobu tuhého paliva (trávnych brikiet a bioplynu) z trávnej biomasy.


TOPlist