Vytlačiť

Demonštračná prevádzka technológie IFBB prostredníctvom jednotky „Blue Conrad“

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci projektu DANUBENERGY realizovala v dňoch 7.5.2014 a 9.5.2014 demonštračné podujatie – Demonštračná prevádzka technológie IFBB prostredníctvom jednotky „Blue Conrad.

V rámci projektu PROGRASS bola vyvinutá mobilná demonštračná technológia IFBB, ktorá bola predstavená na deviatich miestach v Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, Českej republike, Slovinsku, Nemecku, Poľsku a v rámci tohto týždňa ju záujemcovia mohli vidieť v prevádzke na Slovensku v areály združenia BIOMASA v Kysuckom Lieskovci. V prvý deň workshopu sa podujatia zúčastnili zástupcovia širokej verejnosti. V druhý deň workshopu sa podujatia zúčastnili zástupcovia samospráv a drevospracujúceho priemyslu.

Prvá časť workshopu bola zameraná na oboznámenie sa s kontextom a hlavným cieľom projektu DANUBENERY. Účastníkom bolo v krátkej prezentácií predstavené aj združenie BIOMASA. S fungovaním a konceptom technológie IFBB účastníkov oboznámili páni Lutz Bühle a Frank Hensgen z Nemeckej Univerzity Kassel. Po teoretickej časti nasledovala aj praktická ukážka demonštračnej jednotky s pracovným názvom Blue Conrad. Návštevníci tak mohli názorne vidieť kombinovanú výrobu tuhého paliva (trávnych brikiet a bioplynu) z trávnej biomasy.


Demo event 9.5.2014 2.JPG Demo event 9.5.2014 3.JPG Demo event 9.5.2014.JPG

P1070444  kópia.JPG P1070458.JPG P1070479.JPG

demo event 7.5.2014 1.JPG demo event 7.5.2014 2.JPG demo event 7.5.2014 3.JPG

demo event 7.5.2014 4.JPG