skenitde

Vytlačiť

Seminár - Využitie technológie IFBB

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci projektu DANUBENERGY organizovala regionálne workshopy – Využitie technológie IFBB v podmienkach Slovenska - produkcia zeleného paliva.

Prvý workshop sa konal dňa 22.10.2014 v kancelárii EKOKLASTER v Rajci a bol zameraný na predstavenie operačného programu Stredná Európa a prioritnej osi „Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít" v rámci ktorej sa projekt DANUBENERGY realizuje. Predstavený bol aj slovenský partner projektu DANUBENERGY a to združenie BIOMASA, ktoré svojou činnosťou je zamerané priamo na využívanie environmentálne priaznivých technológií a jeho propagáciu v snahe rozšíriť využívanie takejto technológie.

V ďalšej časti workshopu sme sa zamerali na predstavenie inovatívnej technológie IFBB – integrovaná výroba tuhého paliva a bioplynu z biomasy, ktorá umožňuje spracovávať rôzne trávne porasty získané napríklad z údržby miest a obcí, z kosby nevyužívaných pobrežných plôch, z údržby cestných komunikácií. Spracovanie takéhoto materiálu prostredníctvom inovatívnej technológie IFBB umožňuje získať z tekutej zložky vstupného materiálu bioplyn a z tuhej zložky vstupného materiálu tuhé palivo v podobe trávnych brikiet alebo peliet.

Druhý seminár sa konal  dňa 23.10.2014 priamo v areáli združenia  BIOMASA Kysuckom Lieskovci. Účastníkom workshopu boli prednesené výstupy projektu DANUBENERGY a zrealizované aktivity v rámci tohto projektu. Počas prednášok sa účastníci dozvedeli o fungovaní prvého závodu, ktorý bol vybudovaný na princípe technológie IFBB v nemeckom meste Baden-Baden a ktorý úspešne vyrába veľké množstvo tuhého paliva v podobe brikiet. Workshop bol ukončený prehliadkou výrobných priestorov združenia BIOMASA.

TOPlist