skenitde

Realizované podujatia

Vytlačiť

Praktická ukážka biomasy pobrežných a záplavových zón ako vstupnej suroviny pre technológiu IFBB

Dňa 4.4.2014 sa v rámci projektu DANUBENERGY organizoval workshop s názvom - "Praktická ukážka biomasy pobrežných a záplavových zón ako vstupnej suroviny pre technológiu IFBB" spojená s čistením záplavových území povodia rieky Ďurčanka. Účastníkmi workshopu boli členovia turistického klubu mládeže z Rajca. Začiatok bol o 10.00, kedy sme sa stretli v časti Drienová, v katastri obce Ďurčiná pri rieke Ďurčanka.

Vytlačiť

Seminár - Potenciál nevyužívaných oblastí pre produkciu biomasy a rýchlorastúcich drevín na energetické účely

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci projektu DANUBENERGY realizovala dňa 21.1.2014 seminár - Potenciál nevyužívaných oblastí pre produkciu biomasy a rýchlorastúcich drevín na energetické účely. Seminár sa konal v združení Biomasa v Kysuckom Lieskovci.

Vytlačiť

Tréning pre stakeholders – technické aspekty projektu DANUBENERGY pre budovanie kapacít

Dňa 12.12.2013 sa v zasadačke združenia BIOMASA konal seminár Tréning pre stakeholders – Technické aspekty projektu DANUBENERGY pre budovanie kapacít. Tréning bol zameraný hlavne pre zástupcov zo sektora využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), poľnohospodárskej výroby, lesníctva a pre potenciálnych investorov v sektora OZE. Pozvanie prijali predovšetkým zástupcovia miestnych lesných združení.

Vytlačiť

Workshop - Ako zlepšiť výrobné procesy produkcie biomasy

Združenie BIOMASA dňa 16.10.2014 organizovalo vrámci projektu DANUBENERGY - "Zlepšenie ekologickej efektivity výroby a dodávok bioenergie v pobrežných oblastiach povodia Dunaja a iných záplavových oblastiach v strednej Európe" workshop - "Ako zlepšiť výrobné procesy produkcie biomasy".

TOPlist