skenitde

Vytlačiť

REGBIE+ „Regionálne iniciatívy v oblasti bioenergie rozvíjajúce trh s vykurovaním biomasou v Európe“

Program: IEE - Altener
Realizácia: Január 2007 – Jún 2009
Koordinátor: target, GmbH
Projektový tím: projektové konzorcium, ktoré tvorí 14 partnerov z 12 krajín EÚ

 

bio-logo1 regbie_logo

Popis a ciele projektu:

Hlavným obnoviteľným zdrojom energie využívaným na účely vykurovania je v Európe biomasa v jej najrozmanitejších formách. Projekt REGBIE+ sleduje tieto ciele:

 • Smeruje k podpore cieľov Európskeho akčného plánu využívania biomasy;
 • Podpora regionálnych iniciatív zameraných na zvýšenie podielu vykurovania biomasou;
 • Odstraňovanie technických, aj netechnických trhových bariér;
 • Podpora rozvoja miestneho trhu s biomasou;
 • Rozvíjanie všeobecného povedomia o možnostiach využívania biomasy.

Projekt posilňuje regionálnu úroveň a sústreďuje sa na technológie využívané na vykurovanie biomasou najmä:

 • Malé vykurovacie systémy spaľujúce pelety
 • Vykurovacie systémy od 150 KW vyššie, spaľujúce štiepky a vedľajšie produkty piliarskych závodov
 • Kombinovaná výroba tepla a elektriny na báze biomasy.

S ohľadom na cieľové technológie a na aktivity v rámci jednotlivých pracovných úloh je projekt adresovaný takým cieľovým skupinám, ako sú politici a investori na regionálnej úrovni; kľúčoví aktéri na trhu s biomasou; inštalatérske firmy; dodávatelia palív, ale aj široká verejnosť, domácnosti a školy.

Popis projektových aktivít:

 • Skúmanie faktorov úspešnosti implementácie projektov využívania biomasy;
 • Zostavenie úspešných finančných schém pre využívanie biomasy;
 • Vypracovanie regionálnych akčných plánov využívania biomasy;
 • Súťaže európskych škôl a ich oceňovanie;
 • Realizácia „Európskeho dňa peliet“ ;
 • Vypracovanie sprievodcu trhom s názvom „Kvalita a bezpečnosť dodávok energie“ ;
 • Vypracovanie rôznych propagačných materiálov pre kampaň;
 • Realizácia tréningov pre inštalatérov biomasových technológií; výrobcov, obchodníkov a dodávateľov biomasy a úvodné konzultácie s potenciálnymi investormi;
 • Vytvorenie webovej stránky projektu;
 • Propagovanie úspešných príkladov využívania biomasy v Európe;
 • Organizácia európskej konferencie REGBIE+;
 • Propagácia projektu a jeho aktivít rôznymi informačnými a propagačnými technikami.

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:                             1 212 992 EUR

Rozpočet pre BIOMASA                      68 000 EUR

Dotácia IEE:                                    32 640 EUR

TOPlist