skenitde

Vytlačiť

SMAPUDE_LIFE

STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program: LIFE+ 2012

Rozpočet projektu: 1,293,722 €

Realizácia: 01.09.2013–31.08.2017


Smapude_life_logo

logo_LIFE

 
 
Projekt Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie - SMAPPUDE_LIFE bol zameraný na zvýšenie povedomia na Slovensku vo využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody.

BIOMASA týmto projektom si stanovila za cieľ zvýšiť efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie v plnom súlade s ochranou životného prostredia na Slovensku. Svojimi aktivitami chce presvedčiť širokú aj odbornú verejnosť o šetrnom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi s ohľadom na klimatické zmeny, čo je v súlade s aktuálnymi cieľmi Európske únie a tým prispieť k ich zmierneniu a prispôsobeniu sa klimatickým zmenám.

Informačnou kampaňou mala za cieľ dosiahnuť aj zníženie emisií skleníkových plynov a to najmä novými inštaláciami zdrojov tepla a výroby TUV zariadeniami spracujúcimi obnoviteľné zdroje energie. Cieľom bolo dosiahnuť nárast využívania najmä biomasy a solárnej energie na Slovensku minimálne o 5 % ročne. V priebehu projektu BIOMASA zvýšila spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti a bola iniciátorom založenia EKOKLASTRA, ktorý má dnes 18 členov.

Počas projektu sa BIOMASA sústredila aj na spoluprácu najmä so strednými školami, ale do svojich aktivít zapájala aj deti z materských a základných škôl a študentov vysokých škôl a univerzít. V priebehu projektu vyvinula spoluprácu s 38 strednými školami z celého Slovenska a posilnila aj spoluprácu najmä z technickými univerzitami, ktoré sú zamerané na rôzne využitie OZE, či už samotné ich spracovanie, technológie na spracovanie OZE, ale aj na ochranu životného prostredia.

Vydané množstvo rôznych informačných materiálov bolo pravidelne distribuované záujemcom ako aj kľúčovým hráčom v projekte. BIOMASA sa intenzívne prezentovala na najvýznamnejších odborných veľtrhoch na Slovensku a v Európe. Počas svojich zahraničných pracovných ciest absolvovala niekoľko stretnutí s rôznymi partnermi z Talianska, Českej republiky, Rakúska, Slovinska, Portugalska, Nórska a iných krajín. Na stretnutiach si partneri vymieňali skúsenosti zo svojej činnosti a hľadali sa možnosti vzájomnej spolupráce v rámci projektu, ale aj do budúcnosti.

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia na Slovensku vo využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody.

 

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

  •  zvýšenie efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne využívania rôznych druhov biomasy a solárnej energie v plnom súlade s ochranou životného prostredia na Slovensku,
  • zvýšenie dôvery a povedomia obyvateľov Slovenska v oblasti využívania rôznych druhov biomasy a solárnej energie u špecifických cieľových skupín,
  • sekundárne zníženie emisií CO2,
  • 300 objektov, u ktorých dôjde k zmene palivovej základne z fosílnych palív na biomasu a/alebo solárne kolektory práve pôsobením informačných kampaní predloženého projektu,
  • nárast využitia biomasy a solárnej energie na Slovensku o 5 % ročne,
  • podpora spolupráce organizácií pôsobiacich v oblasti využívania biomasy a solárnej energie, ktorá vyústi do vzniku fungujúceho EKOKLASTRA.


TOPlist