skenitde

Vytlačiť

AFTER LIFE exkurzia pre študentov základných a stredných škôl

studenti sklad pilinV marci opäť BIOMASA otvorila svoje brány pre verejnosť troma exkurziami. Privítali sme študentov 8. a 9. ročníka základnej školy a Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou.

Prehliadka začala prezentáciou Biomasového Logistického Centra v showroome drevných biopalív. Študenti si prezreli rôzne druhy biopalív z domácich obnoviteľných zdrojov, ktoré v BIOMASE ponúkame a dodávame do domácností ako zdroj paliva na vykurovanie. Taktiež videli aj moderné typy pecí a kachlí na pelety. Najzaujímavejšie boli peletové kachle, ich automatická prevádzka a obsluha ovládačom ako ,,k telke". Informácia o tom, že pri kúrení nepotrebujú zapaľovač ani pravidelné prikladanie polienok, či časté vymetanie popola vyvolala pozitívne úsmevy. Po prezentácii sme navštívili aj výrobu, kde sa študenti oboznámili s celým výrobným procesom od zvozu pilín až po konečný produkt – pelety a ich následné skladovanie a distribúciu k spotrebiteľom.

Zámerom BIOMASY je vzdelávať a informovať o environmentálnom i ekonomickom prínose využívania obnoviteľných zdrojov energie, vytvárať nové pracovné miesta a zabezpečovať prísun kvalitného ,,recyklovaného" vykurovacieho paliva v regióne.

Exkurzie pre žiakov a študentov sa realizujú v rámci AFTER LIFE aktivít projektu SMAPUDE LIFE, so zameraním na deti a mládež.

Vytlačiť

Jesenné ekoprogramy pre žiakov základných škôl

15 ekoprogramy jesen 2019Združenie BIOMASA v mesiacoch september a október 2019 spoločne s OZ Ekoenergia organizovala pre deti materských a základných škôl tretí ročník Detských vzdelávacích EKO programov pod názvom OBJAVUJ Bioklimatický Park. Počas týchto dvoch mesiacov sa programov zúčastnilo až 252 detí a 20 pedagógov. Táto aktivita je jednou z plánovaných AFTER LIFE aktivít ukončeného projektu SMAPUDE_LIFE.

Náplňou Ekoprogramov je praktická environmentálna výchova pre deti v predškolskom a školskom veku. V Bioklimatickom Parku Drienová prezentujeme pozitívne príklady spravovania krajiny pre zabezpečenie zdravých potravín, zdravej klímy, zdravých ekosystémov. Učiť deti v prírode o prírode je jednoznačne tá najlepšia cesta. Chceli by sme tiež prispieť k tomu, aby sa učenie vonku stalo súčasťou bežnej výuky na školách.

Vytlačiť

BIOMASA prezentuje úspešné LIFE projekty

LIFE Informacne dniBIOMASA sa v priebehu mesiaca jún zúčastnila troch Informačných dní na tému „Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ , ich synergie s EŠIF a úspešné projekty". Informačné dni sa konali v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici, kde BIOMASA prezentovala úspešné projekty, úspechy, skúsenosti a rady pre potencionálnych žiadateľov v rámci programu LIFE.

Informačné dni organizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF. 

Veríme, že informačné dni vytvorili priestor pre zvýšenie povedomia o priamo riadených programoch a samozrejme pre vzájomnú výmenu skúseností a informácií v oblasti priamo riadených programov a ich synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami, čo potvrdili konkrétne pozitívne príklady, ktoré úspešní žiadatelia uviedli vo svojich prezentáciách a ktoré boli obohacujúce a užitočné pre všetkých účastníkov. 

Vytlačiť

EKOprogramy pre deti v školskom roku 2018/2019

ZS Slobodny slovensky vysielac Banska BystricaZdruženie BIOMASA v mesiacoch máj a jún 2019 organizovalo pre deti materských a základných škôl druhý ročník Detských vzdelávacích EKO programov pod názvom OBJAVUJ Bioklimatický PArk. Počas týchto dvoch mesiacov sa programov zúčastnilo až 475 detí a 52 pedagógov.Táto aktivita je jednou z plánovaných AFTER LIFE aktivít ukončeného projektu SMAPUDE_LIFE

Cieľom je zdôrazniť aký dôležitý je kontakt s prírodou pre zdravý rozvoj detí a pre ich výchovu. Deti sa presvedčia, že príroda nerobí nič zbytočne a nám sa zdá, že má čarovnú paličku lebo počas programu aktívne spolupracujú, zapájajú sa, skúmajú a dávajú zvedavé otázky.

Vytlačiť

Exkurzia pre študentov

05 exkurzia SOS stavebna ZA22. novembra 2018 sme v BIOMASE privítali študentov z SOŠ Stavebnej zo Žiliny. Študenti abslovovali prednášku v showroome drevných biopalív, kde mali možnosť prakticky vidieť domáce obnoviteľné zdroje energie vo forme drevnej biomasy pre produkciu tepla v domácnostiach, školách, verejných budovách a pod. Po prezentácii sa študenti mohli pozrieť priamo do výroby a logisického systému pre skladovanie a distribpciu drevných peliet. Našim cieľom je upriamiť pozornosť predovšetkým na environemntálny ale i ekonomický prínos využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú schopné vytvárať nové pracovné miesta i tržby v regióne. 

Exkurzie pre študnetov sa realizujú v rámci AFTER LIFE aktivít projektu  SMAPUDE_LIFE, zameraných na deti a mládež.

TOPlist