Vytlačiť

Propagačné aktivity zamerané na získanie členov a vznik EKOKLASTRA

EKOKLASTER priesvitnyEKOKLASTER vznikol na konci druhého roku implementácie projektu SMAPUDE_LIFE a dnes má 17 členov (plánovaných bolo 15 členov). Pravidelne sa konajú rôzne stretnutia a diskusie s možnými ďalšími členmi EKOKLASTRA. Pre najaktívnejších členov sa konalo niekoľko odborných podujatí, kde sa pravidelne zúčastňuje 20 – 30 zástupcov členov EKOKLASTRA.

Ďalšie informácie o EKOKLASTRI a jeho činnosti sa dozviete v nasledujúcom odkaze EKOKLASTER.

P.č.

Podujatie Počet účastníkov

Dátum konania

5.

Odborná exkurzia pre členov EKOKLASTRA a iných záujemcov v spoločnosti HERZ, s.r.o. v Bernolákove a THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. v Žiari nad Hronom

27

14.04. – 15.04.2016

4.

Exkurzia členov EKOKLASTRA na odborný veľtrh AQUATHERM v Nitre

21

11.02.2016

3. Odborná exkurzia do Nórska pre členov EKOKLASTRA, využívanie biomasy v oblasti Nórska 28

28.09. – 02.10.2015

2.

Poznávacia exkurzia pre záujemcov o členstvo v EKOKLASTRI

24

25. – 27.02.2015

1. Pracovné stretnutie Energetické Centrum České Budějovice – spolupráca pri organizácii poznávacej exkurzie pre záujemcov o členstvo v EKOKLASTRI -

02. – 03.12.2014