skenitde

Film a rozprávka

Jednou z plánovaných aktivít projektu SMAPUDE_LIFE Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie bola výroba filmu, ktorý bol odvysielaný na obrazovkách národnej televízie.

BIOMASA pripravila film ,,Medzi Nebom a Zemou" a zameral sa na vysvetlenie využívania odpadovej biomasy, jej možnosti spracovania na výrobu drevných peliet a plnohodnotný komfort a pohodlie vykurovania objektov drevnými peletami.


Na začiatku projektu vznikla myšlienka osloviť aj najmladšiu vekovú kategóriu vytvorením animovanej rozprávky.

Rozprávka Motýľ Jasoň prispieva k šíreniu povedomia o klimatických zmenách a takouto formou vzdeláva aj najmenších. Rozprávku si môžete pozrieť (1. diel, 2. diel, 3. diel).

TOPlist