skenitde

Vytlačiť

Analýza trhu s biomasou na Slovensku a skúsenosti z Nórska

BIOMASA sleduje trh s biomasou v Európe jej vývoj a skúsenosti, zavedené praktiky na kvalitné spracovanie biomasy. Preto vyvíja spoluprácu s Nórskom.

Z predchádzajúcich stretnutí s partnermi z Nórska bolo zrejmé, že majú obchod s biomasou na vysokej úrovni, preto sa pristúpilo k rozhodnutiu, zrealizovať 2 školenia aj z časových dôvodov Nórov. Prvé školenie projektového tímu sa uskutočnilo 21.1.2015 a pokračovanie bolo 16.03.2015.

22  23

Na školenie zástupcov súkromného sektora pozvala odborníkov z Nórska, ktorí úspešne vyvinuli trh s biomasou nielen v Nórsku, ale aj v Európe.

Na školení sa rozoberalo spracovanie biomasy a jej kvalitné spracovanie a čo najefektívnejšie využitie. BIOMASA má zámer postupy zaužívané v Nórsku zaviesť aj na Slovensku. Získané poznatky zo školenia projektový tím má záujem ďalej šíriť prostredníctvom plánovaných podujatí v rámci projektu SMAPUDE_LIFE (LIFE12 INF/SK/000165).

Projektový tím získal vedomosti o spracovaní biomasy a pozornosť sa venovala aj finančnej analýze tohto procesu. Veľmi dôležitou súčasťou zavedenia nových postupov spracovania biomasy je podrobne vypracovaná finančná analýza, čo BIOMASA plánuje prezentovať najmä odbornej verejnosti na svojich podujatiach.

TOPlist