skenitde

Vytlačiť

Technologické postupy pri spracovávaní a spaľovaní biomasy

Školenia - 29.12.2014 sa zúčastnili experti z oblasti technológií na spracovanie biomasy a zo Žilinskej univerzity. Projektovému tímu prezentovali najmodernejšie postupy spracovania biomasy.

Projektový tím bol oboznámený s technológiami na výrobu drevných peliet a výrobu tepla. Zároveň expert zo Žilinskej univerzity prezentoval prítomným najnovšie výsledky výskumu pri spaľovaní peliet. Projektový tím získané informácie zapracuje do svojich materiálov, ktoré budú podkladom na podujatiach organizované v roku 2015.

24  25

TOPlist