skenitde

Vytlačiť

Školenie zamestnancov BIOMASA, z. p. o. ohľadom prípravy združenia EKOKLASTER v rámci projektu

Cieľom školenia v Kysuckom Lieskovci dňa 8.9.2014 bolo oboznámiť zamestnancov s významom ekoklastrov, čo je ich podstatou, hlavným cieľom ich vzniku.

Aký prínos pre BIOMASU predstavuje založenie fungujúceho ekoklastra. V procese globalizácie môžu malé a stredné firmy, oproti veľkým strácať krok, a preto je pre ne často výhodné spojiť sa s inými firmami, či inštitúciami a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť. Zároveň boli zamestnanci bližšie oboznámení s prebiehajúcimi aktivitami v rámci projektu SMAPUDE_LIFE, ako aj s aktivitami, ktoré už boli zrealizované.

26  27

TOPlist