skenitde

Vytlačiť

Praktické ukážky ovládania zariadení na spaľovanie biomasy

Školenie pre predstaviteľov samospráv sa konalo v rámci projektu SMAPUDE_LIFE. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie povedomia u rôznych cieľových skupín o využívaní rôznych druhov biomasy a solárnej energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody.

BIOMASA v rámci šírenia informácií o projekte SMAPUDE_LIFE zorganizovala dňa 26. marca 2014 školenie pre predstaviteľov samospráv. Školenia sa zúčastnili starostovia a primátori zo Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Účastníkov školenia privítal generálny riaditeľ, pán RNDr. Ladislav Židek. Následne im pani Ing. Janka Kavcová predstavila a priblížila projekt SMAPUDE_LIFE. Ďalším krokom školenia bola prezentácia pani Ing. Janky Kasanickej, ktorá zúčastneným priblížila proces spracovania pilín a výroby drevných peliet. Školenie pokračovalo praktickou ukážkou zariadení na vykurovanie biomasou – drevnými peletami, ktorú účastníkom názorne predviedol Ing. Peter Albert, ako aj odpovedal na ich otázky. Nasledovala diskusia, po ktorej bol pre školiacich pripravený obed. Na záver sa projektový tím poďakoval všetkým za účasť na školení.

DSCF7825 DSCF7826

TOPlist