skenitde

Vytlačiť

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl v rámci projektu SMAPUDE_LIFE

V dňoch 25. až 29. 11. 2013 sa uskutočnil úvodný školiaci seminár s názvom „Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl v rámci projektu SMAPUDE_LIFE".

Seminár sa realizoval vďaka príspevku finančného nástroja Európskej únie z Programu LIFE+ a bol určený pre učiteľov – koordinátorov zabezpečujúcich realizáciu aktivít určených pre študentov stredných škôl, ktoré prejavili záujem spolupracovať na projekte.

18 19 21 20

Seminár sa konal 25. novembra v Kysuckom Lieskovci pre školy zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, 27. novembra na Strednej priemyselnej škole, Bardejovská 24 v Prešove pre Prešovský a Košický kraj, 28. novembra na Strednej priemyselnej škole dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a 29. novembra na Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj.

Cieľom seminára bolo učiteľom koordinátorom predstaviť združenie BIOMASA, jeho činnosť a environmentálne aktivity, informovať o projekte „Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie", a najmä o plánovaných podujatiach a aktivitách pre študentov stredných škôl v rámci projektu, ako aj dohodnúť sa na spolupráci a spôsobe komunikácie. BIOMASA so školami zapojenými do projektu uzatvorila Dohodu o vzájomnej spolupráci na projekte SMAPUDE_LIFE.

Výsledkom spolupráce združenia BIOMASA so strednými školami v rámci projektu SMAPUDE_LIFE má byť zvýšenie environmentálneho povedomia študentov o 50 %. Či sa podarí tento výsledok dosiahnuť, sa preukáže prostredníctvom dotazníka, ktorý bude medzi študentov distribuovaný na začiatku a na konci trojročnej spolupráce v rámci projektu.

Touto cestou chceme ešte raz poďakovať SOŠ v Prešove, SPŠ dopravnej v Bratislave a SOŠ v Banskej Bystrici za poskytnutie priestorov pre školenie.

TOPlist