skenitde

Vytlačiť

Vykazovanie projektu SMAPUDE_LIFE (LIFE INF/SK/000165), súlad projektového vykazovania s účtovnou závierkou

Školenie sa konalo v Kysuckom Lieskovci v dňoch 13. -. 14.1.2015 a 23.2.2015.

Cieľom školenia bola kompletná kontrola účtovníctva za rok 2014. Zároveň prebehla interná kontrola výdavkov projektu za účasti odborných pracovníkov, ktorí zaškolili projektový tím do správneho vykazovania projektu, kde boli nedostatky.

Finančné plnenie projektu je jednou z najdôležitejších povinností v projekte, preto je mu venovaná náležitá pozornosť. Každý výdavok je kontrolovaný, či súvisí s projektom a jeho cieľmi a dôležitá je aj následná kontrola zaúčtovania výdavkov a či každý doklad je náležite označený projektom.

TOPlist