skenitde

Vytlačiť

Školenia pre projektový tím

Projektový tím absolvuje pravidelné školenia, minimálne 2 školenia za mesiac. Školenia so zásadnou témou týkajúcou sa výroby peliet a tepla sa realizujú pre všetkých zamestnancov BIOMASY, aby boli informovaní o projekte a jeho aktivitách.

P.č.

Školenie Počet účastníkov

Dátum konania

10.

Spracovanie biomasy – skúsenosti z Nórska 

22

  21.01.2015 a 16.03.2015

9. Súlad financovania projektu s legislatívou účtovníctva 11

 13.-14.01.2015 a 23.02.2015

8.

Technologické procesy spracovanie biomasye 

6

29.12.2014
7.

Príprava založenia EKOKLASTRA

 32

08.09.2014

6.

Organizačné zabezpečenie – EJVDT 2014

8

23.07.2014

5.

Organizačné zabezpečenie – GREEN WEEK 2014

 8

28.04.2014

4.

Administrácia web stránky projektu www.biomasa.sk

4

08.04.2014

3.

Verejné obstarávanie

7

10.12.2013

2.

Spolupráca so strednými školami

 8

11.11.2013

1.

Predstavenie projektu SMAPUDE_LIFE

 36

07.10.2013

 

TOPlist