skenitde

PODUJATIA - ODBORNÁ VEREJNOSŤ

Vytlačiť

Podujatia pre odbornú verejnosť

Projektový tím pripravil a zorganizoval už 16 rôznych odborných podujatí pre odbornú verejnosť, kde sa stretli rôzni partneri z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a spolu na podujatiach si vymieňali skúsenosti a informovali o najmodernejších spôsoboch využívania OZE.

Vytlačiť

Odborná publikácia o vykurovaní a využívaní solárnej energie

Vo februári 2016 bola vydaná odborná publikácia – „Energia z biomasy a slnka – Pohodlie pre každú domácnosť". Na publikácii sa podieľali spoločnosti BIOPEL, a.s. a THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Publikácia bola vydaná v celkovom náklade 15000 kusov, z ktorých 5000 kusov bolo vydaných a distribuovaných BIOMASOU.

Vytlačiť

Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie kotla na biomasu a využitie slnečnej energie na ohrev vody

Poradenská a konzultačná činnosť pre záujemcov o biomasu a vykurovanie peletami je realizovaná denne. Okrem pravidelných výjazdov k záujemcom o konzultácie, denne členovia projektového tímu vybavia množstvo telefonátov a e-mailových komunikácií. Záujemcovia sa obracajú na odborných pracovníkov s otázkami ohľadom vykurovania, výber vhodnej technológie, nutné stavebné úpravy objektu na osadenie technológie, prevádzka kotla na pelety, údržba a ďalšie otázky, na ktoré dostanú záujemcovia vysoko odborné odpovede. Doteraz bolo vykonaných viac ako 1200 jázd k zákazníkovi. Podpornou dokumentáciou sú dotazníky záujemcov a prehľad mesačných jázd k zákazníkom v knihe jázd.

TOPlist