skenitde

Vytlačiť

Možnosti využívania miestnych obnoviteľných zdrojov energie – biomasa v kombinácii so solárnou energiou

Workshop

Hlavným cieľom združenia BIOMASA je prispieť k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy na Slovensku.

Aj vďaka projektu SMAPUDE_LIFE je cieľom podporiť využívanie ďalšieho obnoviteľného zdroja energie, ktorým je solárna energia. Vychádzajúc z cieľa a poslania, BIOMASA realizuje podujatia, vďaka ktorým má možnosť zúčastňovať sa procesu súvisiaceho s využívaním obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom šírenia informácií a implementácie nových technológií na biomasu, vhodných pre životné prostredie. Takto ladené stretnutie sa konalo v Kysuckom Lieskovci dňa 19. novembra, kde okrem uvedeného má v snahe informovať a zabezpečiť cenovo prijateľné vykurovanie verejných budov v pôsobnosti členov združenia a súčasne využívať miestne obnoviteľné zdroje energie. Členovia BIOMASY mali v rozsiahlej diskusii možnosť získať nové informácie a možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie vo svojich obciach alebo školských či zdravotných zriadeniach z hľadiska racionálneho využitia obnoviteľných energetických zdrojov, energetických úspor, vysokého potenciálu biomasy vo svojom regióne a na Slovensku a konkrétnych aktivít na zníženie znečistenia životného prostredia. Zamestnanci BIOMASY ochotne poradia a poskytnú odborné informácie, ktoré sú nevyhnutné k realizácii a následne k spokojnosti zákazníka. Práve na takýchto stretnutiach majú záujemcovia o využívanie obnoviteľných zdrojov energie možnosť sa informovať na ich konkrétnu situáciu vykurovania.

30

31

TOPlist