skenitde

Vytlačiť

Možnosti rozšírenia vykurovania objektov

BIOMASA zorganizovala školenie pre stakeholderov dňa 3.12.2015, kde predložila niekoľko podnetov v súvislosti s rozširovaním nových objektov na vykurovanie drevnými peletami, čo poukázalo na stratégiu BIOMASY, ktorej snahou je jej zdokonalenie v súlade s aktuálnym vývojom trhu. Odporučilo sa preto prijať opatrenia, ktoré by dopomohli zvýšiť konkurencieschopnosť. Jeden z podnetov bolo získavanie nových lacnejších pracovných síl, napr. cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhnutý bol aj výmenný systém dopravy s cieľom využívať nákladné vozidlá celoročne. Zároveň na rozšírenie vykurovania objektov BIOMASA vyzýva všetkých stakeholderov hľadať možnosti nových objektov vo svojom regióne, ako aj získavanie nových kontaktov na spoluprácu v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a to najmä biomasy na vykurovanie objektov.

32

33

 

TOPlist