skenitde

Vytlačiť

Spracovanie biomasy na rôzne druhy palív na vykurovanie a vývoj trhu s rôznymi druhmi palív z biomasy na Slovensku

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci projektu SMAPUDE_LIFE – „Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie", pravidelne organizuje mnoho vzdelávacích aktivít ako sú semináre, exkurzie, konferencie či workshopy.

Dňa 4. mája BIOMASA pripravila workshop pre predstaviteľov samospráv a súkromného sektora, ktorí majú záujem o využívanie rôznych druhov biomasy ako energetický zdroj na vykurovanie.

34

35

Program pozostával z prezentácií zameraných na potenciál spracovania odpadovej biomasy a jej energetické využitie. Účastníkom bola podrobne vysvetlená premena odpadovej biomasy – drevných pilín, na plnohodnotné ekologické palivo – drevné pelety, spĺňajúce najprísnejšie európske normy.

V rámci odborných prednášok združenie BIOMASA zároveň predstavilo svoju činnosť, prezentovalo svoje úspešné projekty a umožnili pohľad do problematiky spracovania drevného odpadu, výroby drevných peliet a efektívnu prevádzku vykurovacích zariadení na biomasu. Záujemcovia môžu aj takýmto hodnotným spôsobom získavať nové informácie v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a sami sa tak rozhodnúť akým spôsobom budú vykurovať.

TOPlist