skenitde

Vytlačiť

FINANCOVANIE REKONŠTRUKCIE KOTOLNÍ – MOŽNOSTI FINANCOVANIA VÝMENY PALIVOVEJ ZÁKLADNE

Jednou z hlavných činností nosného projektu BIOMASA, združenie právnických osôb bola rekonštrukcia kotolní spaľujúce uhlie, koks, ľahký vykurovací olej v školách, zdravotníckych zariadeniach a iných verejných budovách na kotolne spaľujúce drevné pelety.

Tejto činnosti sa BIOMASA venuje aj dodnes a preto sa prirodzene zaoberá možnosťami financovania výmeny palivovej základne. O finančnú podporu je možné sa uchádzať z viacerých zdrojov ako je Ministerstvo životného prostredia SR ako aj zo zahraničných zdrojov – granty Európskej komisie, Nórsky finančný mechanizmus a EHP a iné projekty v rámci zahraničnej výskumnej spolupráce. Na stretnutí dňa 23.6.2015 BIOMASA prezentovala svoje skúsenosti v tejto oblasti prizvaným starostom jednotlivých obcí. Starosta Ing. Milan Staňo hovoril o vlastnej skúsenosti, kedy došlo ku kompletnej rekonštrukcii kotolne, rozvodov , radiátorov, ventilov a vyregulovaní systému v budove školy v Hornej Porube. Po realizácií kotolne na biomasu v budove školy a skúsenostiach s týmto spôsobom vykurovania zaviedli i v budove obecného úradu a jednom rodinnom dome, kde sa vykurovalo elektrinou. Aj starosta obce Hruštín Mgr. František Škapec hovoril o podobnej skúsenosti, konkrétne o rekonštrukcii kotolní dvoch základných škôl ako aj Kultúrneho domu. Na záver konštatovali, že pri tejto zmene vykurovania projekt v plnej miere prispel k naplneniu cieľov a predstáv a jednoznačne majú v snahe ho odporučiť všade tam, kde majú záujem riešiť ochranu životného prostredia a znižovanie emisií. Nakoľko BIOMASA mala doteraz len dobré skúsenosti s čerpaním vyššie uvedených zdrojov, prítomní členovia BIOMASY sa zhodli na ďalšom získavaní finančnej podpory práve z týchto zdrojov.

6  7

TOPlist