skenitde

Vytlačiť

Podujatia pre odbornú verejnosť

Projektový tím pripravil a zorganizoval už 16 rôznych odborných podujatí pre odbornú verejnosť, kde sa stretli rôzni partneri z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a spolu na podujatiach si vymieňali skúsenosti a informovali o najmodernejších spôsoboch využívania OZE.

P.č.

Podujatie Počet účastníkov

Dátum konania

15.

Spracovanie biomasy na rôzne druhy palív na vykurovanie a vývoj trhu s rôznymi druhmi palív z biomasy na Slovensku

23 04.05.2016
14.

Možnosti rozšírenia vykurovania objektov

39 03.12.2015
13.

Možnosti využívania miestnych obnoviteľných zdrojov energie – biomasa v kombinácii so solárnou energiou

12 19.11.2015
12.

Budúcnosť využívania lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie – biomasa a solárna energia

65 30.10.2015
11

Vykurovanie a ohrev teplej vody v kombinácii s biomasou a solárnou energiou

8 22.10.2015
10.

Trh s biopalivami z biomasy na Slovensku – možnosti rozvoja trhu

15

19.08.2015
9.

Súčasná situácia a vývoj trhu s biomasou

20

25.06.2015
8.

Financovanie rekonštrukcie kotolní – možnosti financovania výmeny palivovej základne

22

23.06.2015
7.

Súčasná situácia a vývoj trhu s biomasou na Slovensku

22

28.04.2015
6.

Technológie na spracovenie biomasy - možnosti spracovania biomasy na výrobu drevných peliet a brikiet v rámci jednej technologickej linky

24

24.10.2014
5.

Možnosti spracovania biomasy - druhy palív z biomasy

137 23.10.2014
4.

Pracovné stretnutie zástupcov organizácií, ktoré plánujú zapojenie sa do EKOKLASTRA

20 22.10.2014
3.

Perspektívy využívania biomasy ako energetickej suroviny

14

25.06.2014
2.

Potenciál nevyužívaných oblastí pre reprodukciu biomasy a rýchlorastúcich drevín na energetické účely

19

21.01.2014
1.

Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie

18

16.10.2013

TOPlist