Vytlačiť

Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie kotla na biomasu a využitie slnečnej energie na ohrev vody

Poradenská a konzultačná činnosť pre záujemcov o biomasu a vykurovanie peletami je realizovaná denne. Okrem pravidelných výjazdov k záujemcom o konzultácie, denne členovia projektového tímu vybavia množstvo telefonátov a e-mailových komunikácií. Záujemcovia sa obracajú na odborných pracovníkov s otázkami ohľadom vykurovania, výber vhodnej technológie, nutné stavebné úpravy objektu na osadenie technológie, prevádzka kotla na pelety, údržba a ďalšie otázky, na ktoré dostanú záujemcovia vysoko odborné odpovede. Doteraz bolo vykonaných viac ako 1200 jázd k zákazníkovi. Podpornou dokumentáciou sú dotazníky záujemcov a prehľad mesačných jázd k zákazníkom v knihe jázd.