skenitde

Vytlačiť

Seminár pre samosprávy a súkromný sektor spojený s exkurziou

V rámci implementácie projektu SMAPUDE_LIFE združenie BIOMASA zorganizovalo Seminár pre predstaviteľov samospráv a súkromného sektora dňa 16.10.2013. Starostovia a verejná správa patria medzi cieľové skupiny projektu, pretože priamo zodpovedajú za riadenie škôl, zdravotníckych zariadení, verejných budov a pod. Z tohto dôvodu zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení vedomostí u obyvateľov.

Na úvod pán RNDr. Ladislav Židek, generálny riaditeľ privítal všetkých účastníkov seminára. Následne pani Ing. Lenka Kopúnová predstavila projekt SMAPUDE_LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie. Zúčastnených informovala o jeho cieľoch, plánovaných aktivitách a očakávaných výsledkoch.

Ďalším krokom seminára bolo informovanie zúčastnených o aktivitách, ktoré sú naplánované pre samosprávy a súkromný sektor. Všetky plánované činnosti sú postavené tak, aby podporili zmenu myslenia v náhľade na biomasu a solárnu energiu a spôsoby ich efektívneho využívania u rôznych predstaviteľov samospráv a súkromného sektora. Združenie BIOMASA plánuje pre túto cieľovú skupinu projektu zorganizovať celkovo 6 bezplatných seminárov, 9 exkurzií v zariadeniach na výrobu a využívanie biomasy a solárnej energie, školenia praktických ukážok ovládania zariadení na spaľovanie biomasy a využívanie solárnej energie, poradenstvo v oblasti rekonštrukcie kotolní na biomasu a využívanie solárnej energie na ohrev vody, distribúciu propagačných materiálov. Takisto združenie BIOMASA plánuje zrealizovať podujatia „Green energy vehicle na cestách“, ktoré budú priamo v mestách a obciach v čase miestnych osláv prezentovať využívanie biomasy a solárnej energie.

Následne bola otvorená voľná diskusia, kde pán RNDr. Ladislav Židek, pani Ing. Lenka Kopúnová a pani Ing. Janka Kavcová odpovedali na otázky, ktoré súviseli s implementáciou projektu.

Seminár sa uskutočnil na Obecnom úrade v obci Záriečie. Všetci účastníci seminára absolvovali aj exkurziu v kotolni združenia BIOMASA, kde im pán Mgr. Pavol Lenhart detailne opísal proces navrhovania, inštalácie a prevádzky kotolne na vykurovanie biomasou v kombinácii so solárnou energiou a zodpovedal na všetky otázky.

Na záver sa manažment združenia BIOMASA poďakoval za účasť a pozornosť na seminári.

TOPlist