skenitde

Vytlačiť

Potenciál nevyužívaných oblastí pre reprodukciu biomasy a rýchlorastúcich drevín na energetické účely

V rámci organizácie špeciálnych podujatí zorganizovala BIOMASA dňa 21.1.2014 Seminár spojený s exkurziou, určený bol najmä pre zástupcov lesných združení a urbárov. Nosnou témou Seminára bolo predovšetkým využitie rýchlorastúcich drevín na energetické účely. Okrem toho však aj zvýšenie povedomia a šírenie informácií o racionálnom, modernom a efektívnom využívaní lesnej biomasy.

Seminár o rýchlorastúcich drevinách otvoril projektový asistent Ing. Peter Albert, privítal všetkých zúčastnených a informoval o programe seminára. Následne generálny riaditeľ združenia BIOMASA a projektový manažér, pán RNDr. Ladislav Židek v skratke predstavil implementujúci projekt SMAPUDE_LIFE a odovzdal slovo hosťom seminára.

Pán Andrea Barban z talianskej spoločnosti Alasia New Clones účastníkom seminára prezentoval Využitie rýchlorastúcich druhov drevín na priame energetické účely, hlavne skúsenosti z praxe pri pestovaní a zhodnocovaní rôznych druhov a odrôd rýchlorastúcich drevín (topoľ, vŕba,...) v rozmanitých podmienkach európskych krajín. Následne sa otvorila diskusia, kde pán Barban odpovedal a reagoval na otázky účastníkov seminára.

Po obede sa predstavil pán Miroslav Marek zo spoločnosti DF družstvo, s.r.o. Zúčastneným prezentoval Pestovateľský potenciál rýchlorastúcich drevín na Slovenku, odskúšané a najperspektívnejšie odrody rýchlorastúcich drevín, výhody, nevýhody a úskalia pestovania takýchto druhov drevín v podmienkach Slovenska.

Posledným krokom seminára bola prehliadka výrobnej jednotky drevných peliet a kotolne na spaľovanie biomasy. Pani Ing. Janka Kasanická a pán Ing. Peter Albert zúčastnených previedli v priestoroch výrobnej linky, detailne opísali proces výroby drevných peliet, ako aj navrhovanie, inštaláciu a prevádzku kotolne na vykurovanie biomasou a zodpovedali na všetky otázky.

Na záver sa manažment združenia BIOMASA poďakoval za účasť a pozornosť na seminári.

 

TOPlist