skenitde

Vytlačiť

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

V dňoch 22. – 24.10.2014 sa uskutočnila séria seminárov zameraných na odbornú verejnosť.

V stredu 22.10.2014 sa odborná verejnosť stretla v Rajci v kancelárii EKOKLASTER. Na stretnutí sa rozoberalo založenie EKOKLASTRA jeho podmienky. Za účasti partnerov z Nórska sa vymieňali skúsenosti spolupráce v Nórsku a podmienky konkurenčného prostredia v oblasti využívania OZE. Po obede zástupcovia pozemkového spoločenstva CENZUAL previedli účastníkov stretnutia areálom lesov, ktoré obhospodarujú.

Vo štvrtok 23.10.2014 sa konal odborný seminár Možnosti spracovania biomasy – druhy palív z biomasy za účasti odbornej verejnosti a študentov STU Strojníckej fakulty Bratislava a stredných škôl z celého Slovenska s celkovou účasťou 135 účastníkov. Seminára sa zúčastnilo viacero významných hostí, medzi ktorými nechýbali tajomníčka veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva Rannveig Skofteland spolu s hlavnou radkyňou EEA a Nórskych grantov pani Soňou Sulíkovou, Ing. Jaroslav Mojžiš - riaditeľ Odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR a ďalší významní hostia. Konferenciu otvoril a privítal významných hostí generálny riaditeľ BIOMASY - RNDr. Ladislav Židek a úvodným slovom sa prihovorila hosťom Ing. Janka Kavcová, zástupkyňa generálneho riaditeľa a ekonomická manažérka BIOMASY.

V dopoludňajšom programe v Žiline bol prezentovaný projekt spoločnosti BIOPEL, a.s., ktorý zavádza trh s biomasou na Slovensku. Cieľom projektu je vybudovať logistické centrum na výrobu, balenie, uskladnenie a predaj rôznych druhov biomasy – pelety, brikety, štiepka a iné palivá. Týmto projektom tak chce na slovenskom trhu vybudovať niečo, o tu ešte nie je chýba tu.

Po prestávke sa postupne prezentovali spoločnosti z Nórska, CENZUAL, pozemkové spoločenstvo, Rajec a Katedra tepelnej energetiky, Strojníckej Fakulty na Žilinskej univerzite. Najskôr p. Štefan Fusko predseda pozemkového spoločenstva a Ing. Peter Pekara predstavili činnosť Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec. Prezident Norwegian Forestry Group p. Øuestein Aasaren a prezident Innovation Development Norway p. Anders Stølan predstavili svoje spoločnosti z Nórska, ktoré obohatia výstavbu BLC svojimi bohatými skúsenosťami z praxe a inovačnými riešeniami. Výskumnú časť projektu priblížil Doc. Ing. Radovan Nosek, PhD zo Žilinskej univerzity.

Popoludní sa účastníci presunuli do Kysuckého Lieskovca do sídla BIOMASY, kde bola pripravená prezentácia výroby drevných peliet a výroby tepla spojená s exkurziou vo výrobe drevných peliet.

V piatok 24.10.2014 privítali odbornú verejnosť na Žilinskej univerzite 24.10.2014 privítali odbornú verejnosť na Žilinskej univerzite, zástupcovia Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Prítomných privítali prorektor pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a vedúci katedry prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. Na stretnutí boli prezentované výskumné projekty katedry a zároveň si prítomní prezreli všetky laboratória výskumnej činnosti. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom spojeným s diskusiou. Účastníci seminára sa dohodli, že stretnutie sa nekonalo naposledy a prejavili záujem pokračovať v spolupráci na skvalitňovaní služieb v oblasti predaja biomasových palív.

TOPlist