skenitde

Vytlačiť

Odborný seminár s medzinárodnou účasťou

V Kysuckom Lieskovci sa dňa 30.10.2015 uskutočnil Odborný seminár – „Budúcnosť využívania lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie", ktorý BIOMASA a BIOPEL zorganizovali v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a Úradom vlády SR v rámci projektu SMAPUDE_LIFE.

Svojou účasťou nás poctili významní partneri, medzi nimi aj Jej Excelencia Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, tajomníčka veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva Rannveig Skofteland spolu s hlavnou radkyňou EEA a Nórskych grantov pani Soňou Sulíkovou, Ján Krak – generálny riaditeľ odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR, projektoví manažéri sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády Slovenskej republiky Barbora González a Beatrix Černá a ďalší významní hostia z Nórska i Slovenska.

Seminár bol zahájený návštevou stavby Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci. Odborný výklad a prehliadku poskytli členovia predstavenstva BIOPEL, a. s. a to predsedníčka predstavenstva – Janka Kasanická a člen predstavenstva – Pavol Lenhart.

Ďalšia časť seminára sa konala v priestoroch kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci, kde seminár otvoril privítaním významných hostí generálny riaditeľ združenia BIOMASA Ladislav Židek a úvodným slovom sa prihovorila hosťom Inga Magistad – Nórska veľvyslankyňa, Ján Krak – generálny riaditeľ odboru grantov EHP a Nórska. Seminár pokračoval prezentáciou riaditeľa odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR - Miroslava Jarábeka a Nórskeho riaditeľstva pre vodné zdroje a energiu – Andersa Stølana.

Cieľom prvej sekcie prednášok bolo predstaviť príklady úspešných ekologických inovácií v zelenej energii a vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Predstavené boli nasledovné projekty:

• Biomasové logistické centrum – Pavol Lenhart z BIOPEL, a. s., Kysucký Lieskovec & Erling Bergsaker z Norgwegian Forestry Group,   Oslo, Nórsko

• Preddefinovaný projekt – Kristína Muráňová z Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho, Rovinka & Egil Andersen z Antec Biogas, Oslo, Nórsko

• Sinbio – Jana Lukáčová z INTECH Slovakia, Bratislava

• Zelené inovácie Kaloša – Anton Repka z ECO FILM s.r.o., Bardejov.

V druhej sekcii sa generálny riaditeľ BIOMASY Ladislav Židek a výskumný pracovník Žilinskej univerzity v Žiline Peter Ďurčanský venovali budúcnosti využívania miestnych obnoviteľných zdrojov energie – biomasa a solárna energia.

Popoludní sa účastníci presunuli do Žiliny, kde navštívili výrobný strojársky podnik DREVOINDUSTRIA MECHANIK, s.r.o., ktorý sa zaoberá strojárskou výrobou pre drevospracujúci priemysel, energetiku, spracovanie a recykláciu odpadov. Odborný výklad ako i samotnú prehliadku závodu poskytol konateľ spoločnosti Ján Slivka.

Článok o seminári "Budúcnosť využívania lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie" uverejnila tlačová agentúra SR pod názvom Program Zelené inovácie pomáha výrobe energie z obnoviteľných zdrojov.

Po ukončení seminára v Kysuckom Lieskovci sa účastníci premiestnili do malebného prostredia Parku Drienová v Rajci, kde im bola predstavená dlhodobá činnosť zamestnancov BIOMASY s cieľom vybudovať malú ekologickú dedinu. Zároveň pri príležitosti životného jubilea riaditeľa BIOMASY sa uskutočnila ochutnávka dobrého domáceho jedla.

Reportáž zo seminára, ktorú natočila regionálna televízia Severka si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze Reportáž TV Severka. Podujatie bolo zdokumentované aj v podobe obrazov a fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

TOPlist