skenitde

PODUJATIA - ŠIROKÁ VEREJNOSŤ

Vytlačiť

Semináre pre širokú verejnosť

Okrem uvedených stretnutí sa pre širokú verejnosť organizujú informačné workshopy zamerané na práce v Parku Drienová. Skupiny rôznych dobrovoľníkov sa pravidelne zúčastňujú na aktivitách nutných v Parku Drienová, kde v rámci workshopov získajú množstvo informácií o biomase ako obnoviteľnom zdroji a ochrane prírody. Celkovo bolo zrealizovaných 6 workshopov s priemernou účasťou 15 účastníkov.

BIOMASA zorganizovala už 14 podujatí pre širokú verejnosť.

Vytlačiť

Prezentácia projektu na podujatiach konaných na Slovensku

Členovia projektového tímu sa pravidelne zúčastňujú na rôznych odborných podujatiach, kde prezentujú projekt a jeho výsledky a výhody využívania biomasy.

Vytlačiť

Prezentácia projektu na medzinárodných konferenciách a výstavách konaných na Slovensku

BIOMASA pravidelne oslovuje svojich obchodných partnerov na spoluprácu pri prezentácii na odborných veľtrhov a výstavách. Pravidelne sa zúčastňujú spoločnosti BIOPEL, a.s. – Kysucký Lieskovec, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. – Žiar nad Hronom a TUMA Invest, s.r.o. – Bánovce nad Bebravou. Celkovo sa BIOMASA zúčastnila na 6 odborných veľtrhoch a výstavách konaných na Slovensku.

TOPlist