skenitde

Vytlačiť

Výsledky zvýšenia povedomia - študenti

V decembri 2013 na stredných školách zapojených do projektu prebehol prieskum povedomia študentov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, realizovaný dotazníkovou formou. V prieskume sa sledovalo celkové povedomie študentov z 38 stredných škôl o využívaní biomasy a solárnej energie.

Vytlačiť

Výsledky zvýšenia povedomia - samospráva a súkromný sektor

Druhú cieľovú skupinu v prieskume verejnej mienky tvorili zástupcovia štátnej správy – predstavitelia samospráv – starostovia obcí, primátori, zástupcovia starostov a zástupcovia primátorov. Vzorka je vybratá rovnomerne z hľadiska regionálneho členenia.

Tretiu cieľovú skupinu v prieskume verejnej mienky tvorili zástupcovia súkromného sektora na území SR. Prieskumu sa zúčastnili konatelia, riaditelia alebo ich zástupcovia. Predstavitelia súkromného sektora boli vybratí rovnomerne minimálne 18 z každého kraja.

Vytlačiť

Výsledky zvýšenia povedomia - široká verejnosť

Prieskum bol zameraný na tri kategórie spoločnosti – široká verejnosť, štátna správa a súkromný sektor. Výsledky tohto prieskumu sú pozoruhodné, ktoré poukazujú, že verejnosti pojmy drevné pelety, alebo solárne panely už nie sú neznáme, ale detailnejšie informácie podľa vyjadrení respondentov im chýbajú.

Vytlačiť

Záverečná správa projektu

Projekt Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie bol zameraný na zvýšenie povedomia na Slovensku vo využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody.

Vytlačiť

Progress Report - 01.03.2015 - 31.08.2016

V rámci prípravy priebežnej správy – MidTerm Report sa čiastočne vyhodnotili výsledky projektu, ktoré boli už v tejto fáze merateľné. Presné a detailné vyhodnotenie výsledkov a výstupov projektu bude až po ukončení projektu. Uvedené dosiahnuté výsledky predstavujú priamy dopad projektových aktivít. Výsledky sú zatiaľ splniteľné, keďže projekt pokračuje až do 31.8.2017.

TOPlist