skenitde

Vytlačiť

Ukončenie projektu

Projekt Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie bol dňom 31.8.2017 ukončený. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým partnerom a spolupracujúcim organizáciám, kotré sa do implementácie projektu zapojili. Projekt bol zameraný na realizáciu množstva podujatí a aktivít na zvýšenie povedomia širokej verejnosti na Slovensku o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Aj vďaka všetkým partnerom, ktorí prispeli k implementácii projektu sa v projekte podarilo dosiahnuť všetky plánované výsledky.

BIOMASA sa už od dvojho vzniku zaoberá propagáciou obnoviteľných zdrojov energie ako domáci lokálny zdroj na výrobu energie a tepla. Aktivity zameriava na rôzne cieľové skupiny a množstvo vzdelávacích aktivít realizuje aj pre školy. Všetky podujatia realizuje zaujímavým netradičným spôsobom, aby prilákala čo najviac záujemcov o problematiku ochrany životného prostredia.

Aj v tomto projekte zameranom na informačnú kampaň sme sa snažili záujemcov dostať priamo tam, kde tie problémy životného prostredia vznikajú, teda do prírody.

Počas implementácie projektu sme boli nútení urobiť viacero drobných zmien oproti plánu a prenajali sme pozemky devastovanej pôdy v celkovej výmere 25 ha pre kone, ktoré sú súčasťou špeciálneho prezentačného vozidla na konský pohon. Vozidlo je vybavené solárnou technikou a priamo demonštruje využitie solárnej energie na výrobu teplej vody a energie.

Prostredie sa časom ukázalo, ako vhodné miesto pre realizáciu informačno vzdelávacích podujatí, čo ocenili mnohí účastníci zrealizovaných aktivít. Praktickými ukážkami a priamym zapojením do aktivít projektu sa výsledky podarilo doasiahnuť nasledovnými aktivitami:

 

 • Organizácia 18 odborných podujatí pre zástupcov lesných združení a vlastníkov pozemkov, súkromný sektor a zástupcov samospráv s takmer 600 účastníkov
 • 20 seminárov a praktických workshopov v prírode pre širokú verejnosť s účasťou takmer 1400 záujemcov o životné prostredie a obnoviteľné zdroje energie
 • Prezentácia výsledkov projektu prostredníctvom takmer 30 reportáží a 9 diskusných relácií v regionálnych aj národných médiách
 • Výroba animovanej rozprávky o klimatických zmenách pre najmenšiu vekovú kategóriu, ale aj pre dospelých – Motýľ Jasoň
 • Výroba filmu „Medzi Nebom a Zemou", ktorý prezentuje aktivity BIOMASY a výstupy projektu
 • Publikácia 29 odborných článkov v rôznych printových médiách s maximálnym nákladom 135 000 výtlačkov a na odborných internetových portáloch
 • Realizácia podujatí "Deň otvorených dverí" – viac ako 1900 zúčastnených študentov – Zelený týždeň (Green Week, Týždeň trvalo-udržateľného rozvoja (Sustainable Energy Week)
 • Zapojenie 38 stredných škôl v rámci celého Slovenska
 • Založenie EKOKLASTRA - Združenie organizácii a firiem pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – 18 členov
 • Organizácia vzdelávacích podujatí pre žiakov a študentov v prírode – viac ako 600 účastníkov
 • Prezentácia projektových aktivít a programu LIFE na 10 rôznych zahraničných konferenciách v rámci celej Európy
 • Vydanie a distribúcia viac ako 10 druhov informačných a odborných materiálov (letáky, odborné články, knižné publikácie,...)

TOPlist