skenitde

Vytlačiť

Informačné plagáty

Na záver projektu BIOMASA pripravila pre školy zapojené v projekte informačné plagáty o výsledkoch projektu a aktivitách po ukončení projektu. Každá škola materiály vyvesila na projektové nástenky.

Vytlačiť

Spolupráca s kľúčovými zainteresovanými a cieľovými skupinami

Do projektu sme zapojili viacero stakeholders a cieľových skupín, ktoré významným spôsobom prispeli k dosiahnutiu plánovaných indikátorov.

Vytlačiť

Výsledky projektu v porovnaní s plánovanými hodnotami

BIOMASA týmto projektom si stanovila za cieľ zvýšiť efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie v plnom súlade s ochranou životného prostredia na Slovensku. Svojimi aktivitami si dala za úlohu presvedčiť širokú aj odbornú verejnosť o šetrnom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi s ohľadom na klimatické zmeny, čo je v súlade s aktuálnymi cieľmi Európske únie a tým prispieť k ich zmierneniu a prispôsobeniu sa klimatickým zmenám.

TOPlist