skenitde

Vytlačiť

Stratégia pre využívanie biomasy v slovensko – poľskom hraničnom regióne

 

Program: PHARE CBC SK/PL 2000
Realizácia: December 2002 – Október 2003
Líder: BIOMASA, združenie právnických osôb
Partner: Mesto Jordanow v spolupráci s Krakovským inštitútom pre obnoviteľnú energiu KISE, Poľsko

Hlavný cieľ

Projekt bol zameraný na zvýšenie spolupráce organizácií v slovensko – poľskom hraničnom regióne pri presadzovaní myšlienky využívania obnoviteľných energetických zdrojov, konkrétne drevnej biomasy. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu využívania drevnej biomasy ako regionálneho zdroja energie v danom regióne, čo prispeje k jeho trvalo-udržateľnému rozvoju. Cieľom projektu bolo taktiež vzájomne koordinovať využívanie drevnej biomasy na oboch stranách hranice, vzájomné prepojenie obcí, MVO, výskumných inštitúcií zaoberajúcich sa využívaním biomasy na vykurovacie účely.

Výsledky projektu:

  1. Definovanie a spracovanie spoločnej stratégie využívania drevnej biomasy v regióne „Stratégia pre využívanie biomasy v slovensko-poľskom hraničnom regióne“
  2. Zvýšenie informovanosti u zodpovedných osôb zo štátnych inštitúcií, regionálnych a miestnych samospráv, podnikateľov, riaditeľov škôl, zdravotníckych zariadení a iných verejných činiteľov, ako aj širokej verejnosti o stratégii využívania biomasy v danom regióne
  3. Vytvorenie a fungovanie „Biomasovej siete“ združujúcej samosprávy, inštitúcie, organizácie so záujmom o využívanie biomasy v budovách v ich vlastníctve alebo v prenájme na oboch stranách hranice

Výmena skúseností a informácií o aktivitách zameraných na využívanie biomasy na slovenskej a poľskej strane hranice daného regiónu

TOPlist