skenitde

Vytlačiť

Využitie biomasy v školách

 

Program: MATRA - KAP, (British Know-How Fund) – British Embassy, Nadácia EKOPOLIS
Realizácia: 2000 - 2001
Líder: BIOMASA, združenie právnických osôb

Cieľ:

Propagácia širšieho využívania biomasy na vykurovanie prostredníctvom seminárov, stretnutí, konferencií a iných akcií, príprava veľkého projektu na využívanie biomasy

 

Výsledky projektu:

  • progres v príprave veľkého projektu o biomase
  • zvýšenie povedomia u ľudí o obnoviteľných zdrojoch energie, hlavne o biomase a možnosti jej využívania
  • zvýšenie záujmu u ľudí na inštalovanie kotlov na biomasu do ich domácností
  • zvýšenie záujmu u zodpovedných ľudí z vlády, zo samospráv, u podnikateľov na inštalovanie kotlov na biomasu do verejných budov vo vlastníctve štátu alebo obcí
  • príprava publikačných materiálov, plagátov

TOPlist