skenitde

ING PF 2014 11V dňoch 19. – 23. februára 2014 sa združenie BIOMASA zúčastnilo a prezentovalo na 9. ročníku medzinárodnej výstavy PROGETTO FUOCO 2014, ktorá sa konala v severotalianskom meste Verona. Táto výstava sa zameriava hlavne na propagáciu vykurovacích zariadení a systémov na spaľovanie produktov z drevnej biomasy a je určená nielen pre odbornú verejnosť, podnikateľov,zástupcov, ale aj širokú verejnosť.

Prostredníctvom výstavného stánku prezentovali členovia projektového tímu nielen združenie BIOMASA, ale aj projekt SMAPUDE_LIFE – „Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie“ a program LIFE+.

Počas piatich dní medzinárodnej výstavy Progetto Fuoco 2014 sa na ploche 85 000 m2 prezentovalo 653 spoločností pochádzajúcich z 36 krajín a navštívilo ju viac ako 75 000 účastníkov.

TOPlist