Vytlačiť

Konferencia ISBF 2011

V dňoch 8. - 9.2.2011 organizovalo Energetické centrum Bratislava už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie ISBF - International Slovak Biomass Forum. Aktuálny ôsmy ročník ISBF sa zameriaval okrem tradičných zdrojov aj na nové ešte nevyužité zdroje biomasy a na ekonomické aspekty masového využívania tohto obnoviteľného energetického zdroja. Významnou témou konferencie bolo tiež financovanie projektov, možnosti regionálneho energetikého plánovania a potenciál biomasy pre obce a mestá.

Prvý deň konferencie bol venovaný hlavne využívaniu netradičných druhov biomasy a moderným technológiam ich spracovania, ako aj legislatívnym, finančným, organizačným a procesným bariéram, ktoré existujú v reálnom trhovom prostredí. Prednášku na tému "Rozvíjajúci sa trh s ušľachtilou biomasou na Slovensku" prezentoval generálny riaditeľ BIOMASA, z.p.o., RNDr. Ladislav Židek.

Nasledujúci deň sa zameriaval na komunálnu sféru a možnosti využitia všetkých druhov OZE v prostredí miest a obcí.

 Fotogaléria:

ISBF_01 ISBF_02 ISBF_05
ISBF_03 ISBF_04