Vytlačiť

BIOMASA na konferencii BaP 2012

BIOMASA, združenie právnických osôb sa zúčastnilo na medzinárodnej konferencii Briketovanie a peletovanie 2012, ktorá sa konala v dňoch 25.1. a 26.1. 2012 na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Konferencia bola zameraná na problematiku výroby, využitia peliet (brikiet) z fytomasy a v neposlednom rade taktiež na technológie ich výroby a samotného spaľovania.

 

Na konferencii sa zúčastnilo cez 40 prednášajúcich zo 7 krajín Európskej únie. BIOMASA prezentovala súčasne implementovaný projekt CHEFUB formou výstavného stánku, ako aj dvoma prednáškami o výrobe drevných peliet a aktuálnom stave a perspektíve rozvoja peliet na Slovensku.

BIOMASA získala na konferencii za svoje doterajšie aktivity, rozvoj a propagáciu využívania biomasy na Slovensku, kreovanie a vybudovanie trhu s peletami na Slovensku významné ocenenie od STU v Bratislave.

Bap_ocenenie prednaska_BaP P1030606