skenitde

Vytlačiť

BIOMASA prezentuje úspešné LIFE projekty

LIFE Informacne dniBIOMASA sa v priebehu mesiaca jún zúčastnila troch Informačných dní na tému „Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ , ich synergie s EŠIF a úspešné projekty". Informačné dni sa konali v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici, kde BIOMASA prezentovala úspešné projekty, úspechy, skúsenosti a rady pre potencionálnych žiadateľov v rámci programu LIFE.

Informačné dni organizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF. 

Veríme, že informačné dni vytvorili priestor pre zvýšenie povedomia o priamo riadených programoch a samozrejme pre vzájomnú výmenu skúseností a informácií v oblasti priamo riadených programov a ich synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami, čo potvrdili konkrétne pozitívne príklady, ktoré úspešní žiadatelia uviedli vo svojich prezentáciách a ktoré boli obohacujúce a užitočné pre všetkých účastníkov. 

Vytlačiť

EKOprogramy pre deti v školskom roku 2018/2019

ZS Slobodny slovensky vysielac Banska BystricaZdruženie BIOMASA v mesiacoch máj a jún 2019 organizuje pre deti materských a základných škôl druhý ročník Detských vzdelávacích EKO programov pod názvom OBJAVUJ Bioklimatický PArk. Počas týchto dvoch mesiacov sa programov zúčastnilo až 475 detí a 52 pedagógov. Táto aktivita je jednou z plánovaných AFTER LIFE aktivít ukončeného projektu SMAPUDE_LIFE

Cieľom je zdôrazniť aký dôležitý je kontakt s prírodou pre zdravý rozvoj detí a pre ich výchovu. Deti sa presvedčia, že príroda nerobí nič zbytočne a nám sa zdá, že má čarovnú paličku lebo počas programu aktívne spolupracujú, zapájajú sa, skúmajú a dávajú zvedavé otázky.

Vytlačiť

Slovensko zvyšuje produkciu emisií z fosílnych palív

Slovensko v uplynulom roku zvýšilo produkciu emisií a patrí k najhorším členom EU. Článok energieportal.sk tu.

Napriek týmto skutočnostiam, namiesto obmedzovania fosílnych palív Slovensko nadalej dotuje ťažbu, spotrebu a dovoz hnedého uhlia až do roku 2023 (a možno aj dlhšie, ako si "páni" zmyslia).

Ďalšou absurditou je dotovanie výmeny kotlov na zemný plyn, čo znova zvýši emisie.

Vytlačiť

Alarmujúce správy o stave prírody

Z odhadovaných ôsmich miliónov druhov na svete až jeden milión vymiera obrovskou rýchlosťou, ktorá je desať až stonásobne vyššia než za posledných desať miliónov rokov. Uvádza sa to v zhrňujúcej 1800-stranovej správe, ktorú politikom predložilo viac ako 400 odborníkov Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES).

Ide o prvú zhrňujúcu správu OSN o stave prírody za 15 rokov.

Vytlačiť

M. R. Štefánik a Záriečie


pozvanka zariecie stefanik
Excelentný zážitok sme mali tú česť zažiť v našej členskej obci Záriečie (okr. Púchov) v nedeľu 5. mája 2019.

Na začiatku sme absolvovali veľmi príjemné Služby božie a. v. aj s veľmi hodnotným slovom pána zborového farára Miroslava Eštoka.

Súčasťou nielen programu v plnom kostole ale aj vonku pri pamätníku bolo veľké množstvo krásnych nábožensko-národných hymnických piesní v podaní miestneho speváckeho súboru v nádherných krojoch. Do celej doliny sa niesli tieto nádherné piesne a schuti sme si ich zaspievali. Vypočuli sme si pekný príhovor pána starostu Ing. Jozefa Kollára, vzdávame mu za túto peknú akciu česť a úctu. 

Schuti sme si zaspievali aj pôvodné verzie Českej a Slovenskej národnej hymny.

Peknú reportáž priniesla v hlavných správach aj RTVS 

TOPlist