skenitde

Vytlačiť

Medzinárodné ocenenie pre Biomasové logistické centrum

00 Energy Globe Award 2018 YazdIran 0128.-29. januára 2019 sa konalo slávnostné odovzdávanie Energy Globe Awards 2018 v Iráne. A my sme boli pri tom!

V prestížnej medzinárodnej súťaži získal náš projekt Biomasové logistické centrum ocenenie v kategórii Air ako National Winner Slovakia. Projekt sa realizoval v programovom období 2009-2014, v rámci programu Zelené inovácie Nórskeho finančného mechanizmu na Slovensku. Toto ocenenie sme si prevzali v Iránskom meste Yazd, zapísanom na zozname svetového dedičstva UNESCO. ENERGY GLOBE AWARD je ocenenie často prirovnávané k Nobelovej cene v oblasti environmentalistiky a udržateľného rozvoja. Tento rok bolo toto podujatie spojené i s konferenciou Sustainable towns and cities.

Vytlačiť

Plán na rok 2018 splnený – čo bude ďalej?

biomasa tatryJe utorok 18.12.2018, 14:11:58 a BIOMASA splnila tohtoročný plán výroby peliet.

Dnes sme do tohto času vyrobili 21,7 ton. Za hodinu vyrábame 1,52 ton a v decembri sme už vyrobili 656 ton. Plán na tento rok sme mali prvýkrát 14.000 ton a už sme ich vyrobili.

Tento rok bol pre BIOMASU, združenie právnických osôb veľmi ťažkým obdobím. Keď som tvoril BIOMASU pred takmer 20 rokmi, tak som si predsavzal, že to bude veľmi moderná a environmentálna spoločnosť a to do dôsledku. Spoločnosť, v ktorej je všetko riadne a profesionálne evidované, riadené a vyhodnocované a bol som presvedčený o tom, že práve to je základ úspechu. Som veľmi rád, že sa to nielen mne ale aj mojim kolegom podarilo, a že v praxi to skutočne funguje: Boh požehnáva čestných.

Vytlačiť

Ak ide o klímu, ide o život!

Zmraka saVýsledkom Klimatickej konferencie OSN v Katowiciach nakoniec je, že takmer 200 krajín z celého sveta sa dokázalo dohodnúť! Dohoda znamená, že všetky tieto krajiny si hádam uvedomujú dôležitosť našej planéty ZEM a dôležitosť jej ochrany pre život ďalších generácií. Takto by som ja nazval hlavné poslanie Svetovej konferencie o klíme COP24, ktorá sa konala začiatkom decembra v Poľských Katowiciach.

Táto konferencia nadviazala na výstupy Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 a práve táto konferencia ukázala, že veľké množstvo ľudí z celého sveta sa dokázalo dohodnúť na politickom konsenze. Dohoda predstavuje akčný plán zameraný na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod 1,5°C voči obdobiu pred priemyselnou revolúciou.

Ak chce svet túto hodnotu dosiahnuť, musíme všetci vykonať veľké množstvo opatrení. Som hrdý na to, že mám tú česť už takmer 20 rokov viesť BIOMASU, združenie právnických osôb, ktorá priamo prispieva k agende cieľov pre znižovanie emisií skleníkových plynov na Slovensku. Ideu vzniku tejto organizácie som zrealizoval v roku 1999 a podarilo sa mi pre jej ciele získať veľké množstvo ľudí, ba dokonca celých obcí a miest v rámci Slovenska.

Vytlačiť

Klaster Česká peleta a Humpolec

Vecerny Humpolec8. novembra 2018 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Klastra Česká peleta, ktorého je BIOMASA dlhoročným členom a zúčastnili sme sa ho ako jediná slovenská organizácia. Zasa. Klaster inicioval a vedie excelentný človek Vladimír Stupavský. Program bol v štvrtok od skorého dopoludnia až do noci a okrem bežných rokovaní to boli hlavne excelentné prednášky. www.ceska-peleta.cz

Predseda Stupavský s kolektívom spracúva úžasné prehľady pre členov klastra a vždy je vášnivá diskusia o rozvoji, stratégii, cieľoch. Program bol obohatený zástupcom vlády, ktorý detailne vysvetľoval stratégiu Kotlíkových dotácií. Tie viedli neporovnateľne vyššej podpore a taktiež implementácii oveľa väčšieho množstva peletových zariadení na vykurovanie ako tomu je na Slovensku.

Vytlačiť

Správa o stave planéty - Living Planet Report 2018

LPR2018 Full_Report_Spreads-001Svetová organizácia WWF - World Wildlife Fund zverejňuje každé dva roky správu o stave našej planéty. Správy o katastrofickom stave našej planéty sa na nás valia z každej strany. Riešenia zatiaľ stále hľadáme alebo dávame na papier.   

Autori správy varujú, že ľudia svojou činnosťou ohrozujú už i vlastnú existenciu. "Náš každodenný život závisí od zdravia planéty. Na planéte s narušenou klímou, zničenou krajinou, prázdnymi oceánmi, riekami a lesmi ľudí nečaká budúcnosť naplnená šťastím, zdravím a prosperitou," uviedol generálny riaditeľ WWF International Marco Lambertini.

TOPlist