skenitde

Vytlačiť

Jesenné ekoprogramy pre žiakov základných škôl

15 ekoprogramy jesen 2019Združenie BIOMASA v mesiacoch september a október 2019 spoločne s OZ Ekoenergia organizovala pre deti materských a základných škôl tretí ročník Detských vzdelávacích EKO programov pod názvom OBJAVUJ Bioklimatický Park. Počas týchto dvoch mesiacov sa programov zúčastnilo až 252 detí a 20 pedagógov. Táto aktivita je jednou z plánovaných AFTER LIFE aktivít ukončeného projektu SMAPUDE_LIFE.

Cieľom je zdôrazniť aký dôležitý je kontakt s prírodou pre zdravý rozvoj detí a pre ich výchovu. Deti sa presvedčia, že príroda nerobí nič zbytočne a nám sa zdá, že má čarovnú paličku lebo počas programu aktívne spolupracujú, zapájajú sa, skúmajú a dávajú zvedavé otázky.

Vytlačiť

Využívajme domáce zdroje energie

reportaz regina 2019 01Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla aj elektriny je jednou zo stratégií Európskej únie, ako bojovať proti zmenám klímy a napomáha znižovať emisie skleníkových plynov. K stratégii sa zaviazala aj Slovenská Republika. Združenie BIOMASA zdôrazňuje, že obnoviteľné a environmentálne čisté zdroje energie sú domáce zdroje energie, ktoré napomáhajú zvyšovaniu bezpečnosti dodávky energie a jej diverzifikácii. Táto téma zaujala i reportérov RTVS a navštívili nás v Kysuckom Lieskovci, kde mali možnosť nazrieť do problematiky spracovania drevného odpadu a jeho premeny na komfortné, ekologické a domáce palivo. Tejto téme sa venuje reportáž odvysielaná 3.10.2019 v magazíne Regina na Dvojke. Zaujímavú reportáž si môžete pozrieť v odkaze od 4:40 min.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/199903

Vytlačiť

Prečo je dôležité používať certifikované palivo

kvalitaDovoľujeme si predložiť pár myšlienok založených na faktoch.

1. Využívanie drevných peliet na vykurovanie má viacero významov. Prvým je ten, že ich príchodom sa dokázalo zvýšiť využívanie odpadových pilín, ktoré dovtedy často ležali, hnili, rozkladali sa a teda zaťažovali životné prostredie hlavne nebezpečným metánom.

2. Pelety sú ďalej obnoviteľným zdrojom energie, teda nie fosílnym palivom (ako uhlie, ropa či zemný plyn). Využívaním fosílnych palív predsa prispievame k zaťažovaniu životného prostredia uvoľňovaním CO2.

3. Drevné pelety sú teda vyslovene moderné a environmentálne palivo a som rád, že mi bolo dopriate venovať sa tejto problematike 20 rokov zo svojho života.

4. Toto sú teda najdôležitejšie veci, prečo máme využívať drevné pelety na vykurovanie!

Vytlačiť

Vítame ľudí, ktorí nechcú cestovať ďaleko za prácou

vstup areal BLCV článku, ktorý bol na konci augusta uverejnený v týždenníkoch MY Kysucké a MY Žilinské noviny sa dočítate o filozofii našich dvoch spoločností BIOPEL & BIOMASA. Cieľom je najmä podpora zamestnanosti, preto ak mate záujem o získanie pracovnej pozície v nasej spoločnosti, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom, prípadne rovno pošlite životopis.

BIOMASA je nezisková organizácia, pôsobí 20 rokov a vypracovala sa na lídra v oblasti využívania biomasy a výroby drevných peliet. BIOPEL je akciová spoločnosť, existuje 7 rokov a vyrába, predáva a distribuuje biopalivá a poskytuje dopravné a servisné služby.

Vytlačiť

BIOMASA prezentuje úspešné LIFE projekty

LIFE Informacne dniBIOMASA sa v priebehu mesiaca jún zúčastnila troch Informačných dní na tému „Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ , ich synergie s EŠIF a úspešné projekty". Informačné dni sa konali v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici, kde BIOMASA prezentovala úspešné projekty, úspechy, skúsenosti a rady pre potencionálnych žiadateľov v rámci programu LIFE.

Informačné dni organizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF. 

Veríme, že informačné dni vytvorili priestor pre zvýšenie povedomia o priamo riadených programoch a samozrejme pre vzájomnú výmenu skúseností a informácií v oblasti priamo riadených programov a ich synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami, čo potvrdili konkrétne pozitívne príklady, ktoré úspešní žiadatelia uviedli vo svojich prezentáciách a ktoré boli obohacujúce a užitočné pre všetkých účastníkov. 

TOPlist