skenitde

Vytlačiť

Prvé výročie úmrtia priateľa Antona Srholca

ASrholec

V týchto dňoch si pripomíname 1. výročie úmrtia priateľa Antona Srholca. K výročiu jeho úmrtia sa konalo niekoľko spomienkových podujatí "S láskou spomíname na Antónia". Reportáž k výročiu úmrtia Antona Srholca bola odvysielaná aj v televízii TA3.

BIOMASA si výročie pripomenula spoločným spomienkovým stretnutím v prírode pri Pustovni Antona Srholca v Parku Drienová pri Rajci. Stretnutie sa konalo dňa 8.1.2017 o 13.30 h, zamyslením sa našim priateľom Pavlom Židekom.

Vytlačiť

BIOMASA využíva elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov energie

BIOMASA, združenie právnických osôb už 13 rokov prevádzkuje kotolňu na drevné pelety v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni (NEDU). Kotolňa zároveň zásobuje teplom niekoľko ďalších objektov v blízkom okolí ústavu, ako napr. miestny obecný úrad, materskú školu, základnú školu, bytovku a ďalšie objekty.

BIOMASA prevádzkuje celkom 60 kotolní v regióne Žilinského a Trenčianskeho kraja a kotolňa v Ľubochni je najväčšia. Jedným z hlavným cieľom BIOMASY je využívanie obnoviteľných zdrojov energie z lokálnych zdrojov a v Ľubochni sa táto skutočnosť stáva realitou.

Všetka spotrebovaná energia vrátane výroby drevných peliet a prevádzky kotolne v NEDU je využívaná výlučne z obnoviteľných zdrojov energie, čoho dôkazom je aj získaný Certifikát green POWER na rok 2017. Spotrebovaná energia využívaná z obnoviteľných zdrojov energie bola už aj počas roku 2016.

Vytlačiť

Výsledky nórsko - slovenskej bilaterálnej spolupráce v BIOMASE

BIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci s nórskou spoločnosťou International Development Norway a spoločnosťou BIOPEL, a. s. zorganizovali odborné podujatie zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Odborné podujatie sa konalo v Kysuckom Lieskovci pre študentov technických univerzít s prehliadkou výroby drevných peliet a distribúcie biopalív. Zároveň pre expertov z Nórska Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec prezentovalo spracovanie drevnej hmoty, priamo z ťažby dreva z lesov Rajeckej doliny. Poobedný program celodenného podujatia bol venovaný otvoreniu Biomasového Logistického Centra spoločnosti BIOPEL. Podujatia sa zúčastnili významní slovenskí a nórski odborníci, ktorí sa podieľajú na prenose skúseností a znalostí v oblasti využívania biomasy v rámci slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce.

Vytlačiť

Pozrite si film "Medzi Nebom a Zemou" o BIOMASE a jej aktivitách

DVD FilmProjekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie je v svojej záverečnej fáze a jednou z plánovaných aktivít bola výroba filmu, kotrý bude odvysielaný na obrazovkách národnej televízie. Projekt je zameraný na masívnu kampaň a šírenie informácií o využívaní biomasy a ďalších obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody. Projektový tím BIOMASY pripravil film "Medzi Nebom a Zemou" a zameral sa na vysvetlenie využívania odpadovej biomasy, jej možnosti spracovania na výrobu drevných peliet a plnohodnotný komfort a pohodlie vykurovania objektov peletami.

Vytlačiť

Výsledky bilaterálnej spolupráce BIOMASY s nórskymi partnermi na odbornom seminári

Pozvanka WEB

BIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci s nórskou spoločnosťou International Development Norway a spoločnosťou BIOPEL, a. s. pripravuje odborné podujatie zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Účasť potvrdili významní slovenskí a nórski odborníci, ktorí sa podieľajú na prenose skúseností a znalostí v oblasti využívania biomasy v rámci slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce. Odborné podujatie je rozdelené na tri časti a je zamerané pre odbornú verejnosť a študentov vysokých škôl a univerzít.

 

TOPlist